Image Description

Camilla Harstad

menu-sep

Advokat MNA

Camilla bistår klienter med rådgivning og tvisteløsning innen arv-, skifte- og barnerett, samt strafferett.

Blant annet arbeider hun med arveplanlegging, herunder opprettelse av testamenter, fremtidsfullmakter, ektepakter og samboeravtaler. Særlig har Camilla betydelig kompetanse innen økonomisk familierett, som oppgjør i forbindelse med skilsmisse eller opphør av samboerskap.

I tillegg bistår hun i forbindelse med bostyreroppdrag i offentlig ektefelle- og dødsboskifte.

Som advokat er Camilla imøtekommende, faglig dyktig og opptatt av å finne gode løsninger for den enkelte.


Fagområder

Erfaring

  • 2022: Advokat, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2019: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2015: Arbeidsgruppeleder ved Universitetet i Agder

Utdanning

  • 2021: Advokatbevilling
  • 2018: Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen
  • 2017: Utveksling til University of Glasgow
  • 2016: Bachelor i Rettsvitenskap, Universitetet i Agder
  • 2013: Årsstudium Jus, Høgskolen i Molde

Verv mv

  • 2014-2015: Frivillig i Gatejuristen, Kirkens Bymisjon