Image Description

Camilla Harstad

menu-sep

Advokat MNA

Camillas hovedarbeidsområde er familie- arve- og barnerett, samt strafferett. Hun bistår klienter med rådgivning, tvisteløsning og prosedyreoppdrag innen alle disse rettsområder.

Camilla har erfaring fra frivillig arbeid i gatejuristen, hvor hun bisto med gratis rettshjelp til personer med rusproblemer. Hun arbeidet selvstendig med juridisk rådgivning til enkeltpersoner.

Under studiet hadde hun tre måneder utveksling til Glasgow University hvor hun hadde spesialisering innen Criminal Justice, Family Law, Anti-Discrimination Law og Principles of Healthcare. Camilla har skrevet avsluttende masteroppgave med tittelen ”Vil et forbud mot bruk av hijab i grunnskole og høyere utdanning være i strid med elever og studenters religionsfrihet, jf. EMK art. 9?”, og er engasjert i menneskerettigheter.

Som advokat er hun imøtekommende, målrettet og opptatt av gode løsninger for den enkelte.

Fagområder

Erfaring

  • 2022: Advokat, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2019: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2015: Arbeidsgruppeleder ved Universitetet i Agder

Utdanning

  • 2021: Advokatbevilling
  • 2018: Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen
  • 2017: Utveksling til University of Glasgow
  • 2016: Bachelor i Rettsvitenskap, Universitetet i Agder
  • 2013: Årsstudium Jus, Høgskolen i Molde

Verv mv

  • 2014-2015: Frivillig i Gatejuristen, Kirkens Bymisjon