Image Description

Camilla Harstad

menu-sep

Advokat MNA

Camilla Harstads hovedarbeidsområde er familie- arve- og barnerett, samt strafferett. Hun bistår klienter med rådgivning, tvisteløsning og prosedyreoppdrag innen alle disse rettsområder.

Harstad har erfaring fra frivillig arbeid i gatejuristen, hvor hun bisto med gratis rettshjelp til personer med rusproblemer. Hun arbeidet selvstendig med juridisk rådgivning til enkeltpersoner.

Under studiet hadde hun 3 måneder utveksling til Glasgow University hvor hun hadde spesialisering innen Criminal Justice, Family Law, Anti-Discrimination Law og Principles of Healthcare.

Harstad har skrevet avsluttende masteroppgave med tittelen ”Vil et forbud mot bruk av hijab i grunnskole og høyere utdanning være i strid med elever og studenters religionsfrihet, jf. EMK art. 9?”, og er engasjert i menneskerettigheter. Som advokat er hun imøtekommende, målrettet og opptatt av gode løsninger for den enkelte.

Fagområder

Erfaring

  • 2022: Advokat, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2019: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2015: Arbeidsgruppeleder ved Universitetet i Agder

Utdanning

  • 2021: Advokatbevilling
  • 2018: Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen
  • 2017: Utveksling til University of Glasgow
  • 2016: Bachelor i Rettsvitenskap, Universitetet i Agder
  • 2013: Årsstudium Jus, Høgskolen i Molde

Verv mv

  • 2014-2015: Frivillig i Gatejuristen, Kirkens Bymisjon