Image Description

Espen Kolflaath

menu-sep

Advokat MNA/MNEF

Espen Kolflaath arbeider bredt innen det forretningsjuridiske området. Han har særlig kompetanse innen fast eiendom, konkursrett, forbrukerrett og tvisteløsning.  

Kolflaath bistår både private og næringsdrivende med kontraktsforhandlinger ved kjøp og salg av fast eiendom. Han har autorisasjon til eiendomsmegling og gjennomfører oppgjør av eiendomshandel. Kolflaath oppnevnes av Ringerike, Asker og Bærum tingrett som medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom.

Kolflaath har særlig kompetanse knyttet til forbrukerrett og har erfaring med å bistå private og næringsdrivende ved tvister knyttet til kjøpsrett, håndverkertjenetester og boligkjøp. Kolflaath har prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett.

Som advokat er Kolflaath analytisk, kreativ og har godt juridisk skjønn. Kolflaath er tydelig og ærlig i sin rådgivning og søker alltid å finne gode løsninger for sine klienter.

Fagområder

Erfaring

  • 2022: Advokat, Advokatfirmaet Dehn DA
  • 2018: Advokat, Consilium advokatfirma AS
  • 2016: Advokat, Forbrukeradvokaten AS
  • 2014: Advokatfullmektig, Forbrukeradvokaten AS
  • 2009: Eiendomsforvalter og regnskapsfører, Advokatfirmaet Førde AS
  • 2007: Partner, Dekano Invest AS
  • 2005: Megler, Exact eiendomsmeglere AS

Utdanning

  • 2016: Advokatbevilling
  • 2014: Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
  • 2005: Bachelor i eiendomsmegling, BI Oslo