Sammen finner vi frem

Per Ung: Padleren © Per Ung / Bono

Om oss

menu-sep

Advokatfirmaet Dehn DA er det største advokatfirmaet i Asker og Bærum, og kan effektivt håndtere både større og mindre oppdrag. Advokatene i Dehn har kompetanse og erfaring på de fleste rettsområder, og bistår virksomheter, privatpersoner og det offentlige.

Dehn kjenner Asker og Bærum godt, men bistår også klienter fra flere deler av landet. En betydelig del av våre klienter har vi representert i en årrekke, og vi legger stor vekt på gode klientrelasjoner. Vi er opptatt av å avdekke klientenes reelle behov og å oppnå gode resultater på et tidlig stadium. Vår rådgivning skal gi klientene merverdi.

Advokatfirmaet Dehn er en solid og trygg leverandør av juridiske tjenester. Våre advokater tilbyr spesialisert bistand innen de fleste forretningsjuridiske disipliner. Flere av oss innehar også styreverv. Innenfor privatretten har vi et bredt fagmiljø og yter bistand til privatpersoner og det offentlige. Dehn har en rekke advokater med omfattende prosedyreerfaring og har også en godkjent mekler. Våre advokater har faste verv for Ringerike, Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett, Statsforvalteren i Oslo og Viken og en rekke kommuner i Viken. Dehn holder også kurs for næringslivet, det offentlige og privatpersoner. For å kunne bistå våre klienter i alle faser av eiendomstransaksjoner har vi også to advokater som utfører oppgjørsmegling med sikkerhetsstillelse hos Finanstilsynet.

I Dehn har vi et unikt sosialt miljø som gir grunnlaget for et godt samarbeid hvor vi deler kompetanse og erfaringer. Vi opplever dette som en styrke og et konkurransefortrinn.

Sammen finner vi frem!


Personvernerklæring

Du kan lese mer om vår personvernerklæring og cookie policy her.

Priser og vilkår

Mer om våre priser og vilkår finner du her.

Vi er miljøfyrtårn-sertifisert

Mer om vår miljøsertifisering finner du her.