Image Description

Ellen Dehn Arvesen

menu-sep

Advokat MNA I Partner

Ellen Dehn Arvesen har omfattende kompetanse og erfaring innen arve- og skifterett, familierett, strafferett, barnevernrett, kontraktsrett og fast eiendom.

Hun arbeider daglig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til arveplanlegging, skifterett, foreldrekonflikter og straffesaker. Hun får fast oppdrag av retten som offentlig bostyrer i ektefelleskifter og dødsboskifter, og har lang erfaring med å håndtere komplekse og langvarige skiftesaker. Dehn Arvesen er også godkjent mekler.

Dehn Arvesen er en erfaren prosedyreadvokat og har ført et betydelig antall sivil- og strafferettslige saker for domstolene. Hun har bakgrunn både fra politiet og som dommer, og er i dag fast forsvarer for Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett.  Dehn Arvesen har ført flere store straffesaker innen gransking, hvor hun blant annet har bistått Redningsselskapet.

Som tidligere kriminalsjef i Asker og Bærum har Dehn Arvesen i tillegg erfaring innen bl.a. spørsmål knyttet til miljørett, yrkestransportloven, jernbaneloven, sjøloven, havneloven samt beredskaps- og sikkerhetslovgivningen.

Dehn Arvesen ønsker å benytte sin juridiske kompetanse til det beste for samfunnet og de mennesker hun kommer i kontakt med i de funksjoner hun til enhver tid betjener. Til denne oppgaven benytter hun seg av sitt juridiske skjønn, sine evner til å fatte beslutninger, samarbeide, kommunisere og lytte, samt evnen til å se helheten.

Fagområder

Erfaring

 • 2019: Advokat og partner, Advokatfirmaet Dehn DA
 • 2001: Advokat og partner, Brækhus Dege / Brækhus Advokatfirma
 • 2000: Kriminalsjef/politiinspektør, Asker og Bærum politidistrikt
 • 1999: Konstituert Sorenskriver, Holmestrand sorenskriverembete
 • 1998: Dommerfullmektig, Holmestrand sorenskriverembete
 • 1990: Kriminalsjef, Asker og Bærum politidistrikt
 • 1990: Justisdepartementet, kriminalomsorgsavdeling

Utdanning

 • 2001: Kurs i Kriseinformasjon, Sentralskolen for sivilt beredskap
 • 1997: LOU I – Kurs i ledelse og organisasjonsutvikling, Politihøgskolen (10 vekttall)
 • 1997: Kurs i Stabsledelse
 • 1995: Kurs i virksomhetsplanlegging, Statskonsult
 • 1993: Kurs i personalledelse, Asker og Bærum politidistrikt
 • 1992: Ledelseskurs for jurister, Politihøgskolen
 • 1992: Advokatbevilling
 • 1989: Universitet i Oslo Cand.Jur.
 • 1978-1980: University of Utah

Verv mv

 • 2010: Fast forsvarer for Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett
 • Styremedlem i Norges Rytterforbund
 • Styremedlem i Anicura Vet AS
 • 2005-2008: Advokat på verv for Spesialenheten for politisaker