Kontraktsrett

menu-sep
En kontraktsprosess består av flere forskjellige faser. Kontrakten skal forberedes, forhandles, utformes og oppfylles. God gjennomføring av disse fasene sikrer verdier og forebygger kostbare tvister.

I Advokatfirmaet Dehn har vi høy kompetanse på alle områder av kontraktsretten. Våre advokater har lang erfaring med både privatrettslige og kommersielle kontrakter, og yter juridisk bistand i samtlige faser av en kontraktsprosess.

Dehn bistår både selskaper og privatpersoner med tolkning av kontrakter, kontraktsutforming, kontraktsforhandlinger, prosjektgjennomføring og sluttoppgjør, samt forhandlinger og tvisteløsning dersom gjennomføring av kontrakten ikke går som planlagt.

Vi bistår med alt fra utforming og forhandling av enklere kontrakter til mer komplekse kontrakter med sammensatte leveranser, og gjerne flere parter. Vi har også erfaring fra å bistå virksomheter med å utarbeide deres standardvilkår og kontrakter med intern veiledning. En god kontrakt skal regulere ansvar, fordele risiko og ofte legge grunnlaget for varig samarbeid.

Vi bistår med:

 • Eiendomsoverdragelser
 • Entreprisekontrakter
 • Utviklingskontrakter
 • Kontrakter knyttet til kjøp og salg av aksjer og selskapsandeler
 • Kontrakter knyttet til kjøp og salg av virksomhet/innmat
 • Forhandler-, franchise- og agentavtaler
 • Forskning- og utviklingsavtaler (FoU)
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • IT-kontrakter
 • Outsourcingsavtaler
 • Lisensiering- og distribusjonsavtaler
 • Rammeavtaler
 • Standardvilkår
 • Konkurranseklausuler
 • Arbeidsavtaler
 • Privatrettslige avtaler

Advokater innen kontraktsrett:

Johan Mølbach-Thellefsen
Grete Funderud Stillum
Per O. Bjørnsen
Ellen Dehn Arvesen
Petter Nissen-Lie
Ingvild Elisabeth Flovik
Rolf J. Cappelen
Peder Morset
Hedda Strømsodd Hosar
Torbjørn Evjenth
Ellinor Glimsjø-Tvinnereim 
Atle Zerwekh
Camilla Harstad