Immaterialrett (IPR) og markedsføringsrett

menu-sep

Immaterielle verdier blir stadig viktigere, og riktig håndtering av disse verdiene kan være avgjørende for en virksomhet.

Advokatene i Advokatfirmaet Dehn har kunnskap og erfaring med å håndtere forskjellige typer immaterielle rettigheter. Vi er dessuten opptatt av å følge med i den teknologiske utviklingen som gir nye måter å utnytte immaterielle verdier på, og som igjen reiser nye rettslige problemstillinger. Tilsvarende gjelder for personvern og markedsføring. Vi kjenner til hvilke begrensninger og muligheter som følger av de ulike lovene på området og ulovfestet rett, og flere klienter vil ha stor nytte av å drøfte IPR-spørsmål med oss. Dette kan både gi merverdi, redusere risiko og gi et konkurransefortrinn.

Vi bistår med kartlegging, sikring, etablering av vern, rettighetsregulering i avtaler og annen forvaltning og utnyttelse, samt håndheving av krenkelser og tvister. Mye av vår rådgiving innen IPR vil være knyttet til teknologi og IT, hvor vi har særlig god kompetanse.

Vi bistår med:

 • Opphavsrett/copyright
 • Varemerker
 • Foretaksnavn
 • Domener
 • Design
 • Markedsføring
 • Personvern
 • Produktetterligning/piratkopiering
 • Knowhow og forretningshemmeligheter
 • Franchise-, eneforhandler- og agentforhold
 • Overdragelser
 • Konfidensialitet og taushetsplikt (NDAer)

Advokater innen immaterialrett (IPR) og markedsføring:

Hedda Strømsodd Hosar
Grete Funderud Stillum
Elisabeth Rui Jørgensen