Image Description

Elisabeth Rui Jørgensen

menu-sep

Advokatfullmektig MNA

Elisabeth Rui Jørgensen arbeider innen det forretningsjuridiske området. En stor del av arbeidet er bistand på kontraktsrettslige områder, særlig entreprise- og selskapsrett.

Etter flere år som jurist i staten har Jørgensen god forståelse for prosessene og rettsreglene i den offentlige forvaltningen. I Dehn arbeider hun med søknads- og klageprosesser, oppfølgning og annen generell myndighetskontakt på ulike områder. Jørgensen har også kompetanse innenfor immaterialrett, personvern og konkurs og restrukturering.

Jørgensen har mastergrad fra Universitet i Oslo med fordypning i immaterialrett, personvern og petroleumsrett og har skrevet masteroppgave i varemerkerett.

Som advokat er Jørgensen opptatt av faglig kvalitet, og jobber effektivt og målrettet for å finne gode løsninger for våre klienter.

Fagområder

Utdanning

  • 2016: Advokatbevilling
  • 2013: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Erfaring

  • 2019: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Dehn
  • 2019: Protokollfører, Norges Høyesterett
  • 2014: Rettsfullmektig, Trygderetten
  • 2013: Førstekonsulent, Namsfogden i Oslo
  • 2012: Trainee, Advokatfirmaet Schjødt